deesantni-padobrani - Kluz padobrani a.d. K-1AM 01 - Kluz padobrani a.d. K-387-sa-K-1AM - Kluz padobrani a.d. KP-109 01 - Kluz padobrani a.d. KP-109 02 - Kluz padobrani a.d. padobran-za-skok-u-vodu - Kluz padobrani a.d. padobranac - Kluz padobrani a.d. parachute - Kluz padobrani a.d. parachute22 - Kluz padobrani a.d. parachute222 - Kluz padobrani a.d. proizvodna hala - Kluz padobrani a.d. skok-btjnca - Kluz padobrani a.d.

padobrani . panciri

PROIZVODNI PROGRAM PREDUZEĆA:

Padobrani: desantni, školski, sportski, spasilački, kočeći (za sovjetske i jugoslovenske avione), transportni, posebni, pirotehnički, paraglajderi, vučni i ostali;

Padobrani i vojna oprema: letačka odela, uniforme, sistemi za vezivanje na leđima, planinarska oprema, kargo platforme, opruge, različite vrste kargo brava, lovna i kamping oprema;

Baloni: bez korpi i gorionika;


Fabrika ima tehnički kapacitet da proizvede između 100 i 200 padobrana mesečno, zavisno od veličine i namene. Proizvodni kapaciteti zaštitnih oklopa su od 2.500 do 3.000 primeraka.